Mon compte

connexion

inscription

   Publicité ▼


 » 
allemand anglais arabe bulgare chinois coréen croate danois espagnol espéranto estonien finnois français grec hébreu hindi hongrois islandais indonésien italien japonais letton lituanien malgache néerlandais norvégien persan polonais portugais roumain russe serbe slovaque slovène suédois tchèque thai turc vietnamien
allemand anglais arabe bulgare chinois coréen croate danois espagnol espéranto estonien finnois français grec hébreu hindi hongrois islandais indonésien italien japonais letton lituanien malgache néerlandais norvégien persan polonais portugais roumain russe serbe slovaque slovène suédois tchèque thai turc vietnamien

traduction - A

à bout (...) (adj.)

bị bịt đầu

à bout portant

bắn thẳng

à bras-le-corps (adv.)

toàn bộ

à bras ouverts

niềm nở

à califourchon

xoạc chân

à carreaux (adj.)

kẻ ca rô

à ce moment-là (adv.)

vào lúc

à ce qu'on dit

người ta nói rằng

à cet égard

căn cứ, lý do

à charge (adj.)

dựa vào

à cheval

cưỡi ngựa

à condition que

với điều kiện là

a contrario (adj.)

ngược lại

à contre-courant (adv.)

ngược dòng

à côté (adv.)

ngay bên cạnh

à (...) côtés

có cạnh

à côtes (adj.)

có gọng

à-côtés (n.)

màu mè

à-coup (n.)

cái lắc, cái xóc

à crédit

tín dụng

à découvert (adj.)

rõ ràng

à demeure (adj.)

cư trú

à dessein (adj.)

cố tình

à destination de (adj.)

đi đến một nơi

à dire vrai

thực sự

à flot (adj.)

nổi trên nước

à fond (adv.)

cẩn thận, hoàn toàn

à guichets fermés

bán hết, hết vé

à haute voix (adv.)

thuộc phát âm, to mồm

à jour (adj.)

cập nhật

à jour (n.)

cho đến giờ

à l'agonie

kề miệng lỗ

à l'aise

thoải mái

à l'aise (adj.)

dễ chịu

à l'amiable (adv.)

thân tình

(à)l'aube (n.)

bình minh

à l'avance

làm trước

à l'avance (adj.)

trước

à l'avenir (adv.)

trong tương lai, về sau này

à l'eau de rose (adj.)

mùi mẫn, ngọt ngào

à l'écart (adv.)

tách xa

à l'échelle nationale (adv.)

quốc gia, về mặt dân tộc

à l'envers (adv.)

ngược

à l'extérieur

bề ngoài

à l'extérieur (adv.)

bên sân đối phương

à l'extrême

cực kỳ

à l'extrême (adv.)

rất

à l'heure (adv.)

đúng giờ

à l'heure actuelle (adv.)

hiện nay, ngày nay

à l'improviste

hoàn toàn bất ngờ

à l'instant

lúc nãy

à l'intérieur

ở trong

à l'intérieur (adv.)

ở trong nhà, trong nhà

à l'intérieur (de)

vào trong

à l'intérieur du pays (adv.)

đất liền

à l'inverse (adj.)

ngược lại

à l'opposé (adj.)

ngược lại

à l'origine (adv.)

xét về nguồn gốc

à l'unanimité (adv.)

nhất trí, đồng lòng

(à l')unisson (n.)

nhất trí

à la dérive

lênh đênh

(à la) dérobée (n.)

rón rén, sự lén lút

à la faveur de (n.)

lốt, mặt nạ

à la file

theo hàng một

à la légère (adv.)

một cách lơ là, vô tâm

à la lettre (adv.)

theo chi tiết

à la longue

kịp, đúng lúc

à la queue ... (adj.)

có đuôi

à la ronde

theo vòng tròn

à la suite

lần lượt

à long terme (adj.)

dài hạn

a. m. (n.)

buổi sáng

à merveille (adv.)

cực kỳ tốt

à moins que

nếu không, trừ khi

à nu (adj.)

rút gươm ra

à partir de maintenant (adv.)

bây giờ

à pas de géant

rất nhanh

à peu près

hầu hết

à pic (adj.) (figuré)

kịp, đúng lúc

à pic (adv.)

thẳng đứng

à-pic (n.)

vách đá

à pied (adv.)

đi bộ

à plat

bẹp

à plat (adj.) (PejArgPop;figuré)

kiệt sức, mệt lử, rất mệt

à plat (adv.)

sõng soài, sóng sượt

à plomb (adv.)

thẳng đứng

à poil (adj.) (familier;populaire)

trần, trần truồng

à portée de la main

sát cánh với

à portée de la main (adj.)

có ích, dễ sử dụng, sẵn có, thuận tiện

à propos (adj.)

kịp, đúng lúc

à proprement parler (adv.)

nói đúng ra

à proximité

ở vị trí gần

à proximité (adv.)

gần

à qui

của ai

A.R.N. (n.) (Sigle)

rna

à reculons

lùi

à reculons (adv.)

giật lùi

à regret (adv.)

nuối tiếc

à sa pomme (populaire)

anh ấy, , ông ấy

à sang chaud (adj.)

có máu nóng

à sang froid (adj.)

máu lạnh

à sec (adj.)

khánh kiệt

à sens unique (adj.)

một chiều

à sézigue

anh ấy, , ông ấy

A.T.P. (n.) (Sigle)

adenosine triphosphate

à temps

vừa kịp

à temps (adj.)

kịp, đúng lúc

à temps partiel

bán thời gian

à terre (adv.)

trên bờ

à toute allure (adv.)

hăm hở

à toute épreuve (adj.)

hết sức rõ ràng

à travers

khắp

à travers (adv.)

qua, xuyên qua

à tue-tête

rất to

à un plus haut degré (adv.)

ngày càng, tiến triển

à vendre (adj.)

để bán

à venir

sắp tới

à verse (adv.)

hoàn toàn

à vif (adj.)

đau buốt

à voix basse

nói thì thầm

à volonté

như ý muốn

bric-à-brac (n.) (ancien)

đồ linh tinh

code à barres (n.)

mã vạch

tête-à-tête (adv.)

đối diện

touche-à-tout (n.)

người bao biện

avoir à cœur (v.)

buồn, chú ý nhiều

avoir à sa disposition (v.) (V+comp)

, sở hữu

avoir affaire

có quan hệ

avoir besoin de (v.)

buộc phải

avoir confiance (v.)

tin tưởng

avoir cours (v.)

phổ biến nhất

avoir de l'espoir (v.)

hy vọng

avoir de l'estime (v.) (V+pour+comp)

tôn kính, tôn trọng

avoir de l'estime pour (v.)

coi trọng, quý trọng, đánh giá cao

avoir de l'importance (v.)

có ý nghĩa quan trọng

avoir de la considération pour (v.)

coi trọng, quý trọng, đánh giá cao

avoir (de la fièvre)

bị sốt

avoir de nouvelles (v.)

nghe nói

avoir des rapports (v.) (V + ensemble)

vặn chặt

avoir des rapports sexuels (v.) (V + ensemble)

vặn chặt

avoir des relations sexuelles (v.) (V+avec+qqn (distributif);V (distributif : ils V = il V avec l'autre);V + ensemble)

vặn chặt

avoir du chagrin (v.)

đau lòng

avoir du mal

gặp khó khăn

avoir du pain sur la planche

khó khăn

avoir du pouvoir sur (v.)

chỉ huy

avoir du respect pour (v.)

kính trọng

avoir en sa possession (v.) (V+comp)

, sở hữu

avoir en stock (v.)

cung cấp

avoir en tête (v.)

ghi nhớ

avoir envie (de)

lôi cuốn, thu hút ai

avoir envie de (v.)

ao ước, mong mỏi, thèm

avoir grand faim (v.) (V)

chết vì đói

avoir l'air de (v.)

trông như

avoir l'avantage

có lợi thế

avoir l'intention (v.)

có ý định

avoir l'intention de (v.)

có ý định, dự định, ý định, định

avoir la bonne taille (v.)

vừa

avoir la frousse

lo lắng

avoir la gestion de (v.)

quản lý

avoir la langue trop longue (v.)

để lộ bí mật, để lọt tin tức ra ngoài

avoir la vie dure

khó mất đi

avoir le dessous

bị đánh bại

avoir le dessous (v.)

đánh bại

avoir le hoquet (v.)

nấc

avoir le regard fixé (v.)

nhìn chằm chằm

avoir le ventre creux (v.) (V;figuré)

chết vì đói

[ avoir lieu après ] (v.) (V+après+comp)

tiếp theo

avoir pour opinion (v.) (V+que+Gindic)

tưởng rằng

avoir rapport

liên quan tới

avoir recours (v.)

phải sử dụng đến

avoir sa place (v.)

có liên quan với

avoir ses règles (v.)

thấy kinh

avoir soin

chăm nom, trông nom

avoir un accès d'humeur (v.) (V)

mất bình tĩnh, trở nên giận dữ

avoir un cheveu sur la langue (v.) (PejArgPop)

nói ngọng

avoir un fil sur la langue (v.) (V;figuré)

nói ngọng

avoir un goût (v.)

có vị

avoir une ardoise chez (v.)

nợ

avoir une conversation (v.)

giảng bài

avoir une dette (v.)

nợ

avoir une faim de loup (v.) (V)

chết vì đói

avoir vue sur (v.)

trông xuống

   Publicité ▼

voir aussi

dictionnaire analogique


a- (préf.)à (prép.) [+ <G:GN>]à (prép.)à (prép.) 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ā


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ā


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ă


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ă


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ą


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ą


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ǎ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ǎ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ȁ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ȁ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ȃ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ȃ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

Ȧ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]

ȧ


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]


 

catégorie[Classe...]

bloc[Classe...]


verbe auxiliaire[Classe...]

avoir (aux.)


 

coûter un prix[Classe]

durer[Classe]

avoir (v. intr.)


 

combattre[ClasseParExt.]

reprocher[Classe]

avoir (v. tr.)


avoir (v. tr.) [V+comp]


 

faire croire[Classe]

soumettre[Classe]

séduire, influencer, aider...[ClasseParExt...]

vaincre totalement[Classe]

habileté d'esprit[Classe]

malice[Classe]

manœuvre condamnable ou suspecte[Classe]

hypocrisie (vice qui consiste à feindre)[Classe]

acte malhonnête[Classe]

mensonge[ClasseHyper.]

personne moqueuse[Classe]

tromperie[Classe]

action de voler, de prendre à autrui[Classe]

tromper[Thème]

factotum (en)[Domaine]

NormativeAttribute (en)[Domaine]

acte hypocrite[DomaineCollocation]

person (en)[Domaine]

SocialRole (en)[Domaine]

law (en)[Domaine]

Pretending (en)[Domaine]

faire une victime de, victimiser - combine, truc - fauteur de troubles, perturbateur, semeur de troubles, trublion - fraude, procédé malhonnête[Hyper.]

tromperie - illusion - hallucination, illusion - duperie, tromperie - illusion - trompeur - mensonger, trompeur - faux - [ avoir qqn ], attraper, avoir, baiser, berlurer, berner, bidonner, couillonner, dindonner, doubler, duper, embobeliner, embobiner, en faire accroire, escroquer, faire une farce, faire un tour, feinter, gruger, induire en erreur, jouer un tour, leurrer, mystifier, niquer, posséder, refaire, rouler, rouler dans la farine, trahir, tromper, tromper qqn - escroc, tricheur - pigeonner - chercher des faux-fuyants, contourner, esquiver, éviter, parer, tourner - monter un bateau - blague, espièglerie, farce, plaisanterie, polissonnerie, tour[Dérivé]

finasser[CeQui~]

matois, roublard - fourbe, sournois[Propriété~]

finaud, futé, rusé[CeQuiEst~]

arnaquer, duper, rouler[Nominalisation]

avoir (v. tr.) [familier] 

posséder, avoir à soi[Classe...]

main[Thème]

V+comp[Syntagme]

avoir qqch en main[Classe]

V+comp[Syntagme]

avoir (v. tr.) [ellipse] [V+comp]avoir (v. tr.)
   Publicité ▼

 

Toutes les traductions de A

définition et synonymes de A


Contenu de sensagent

  • définitions
  • synonymes
  • antonymes
  • encyclopédie

dictionnaire et traducteur pour sites web

Alexandria

Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web. LA fenêtre fournit des explications et des traductions contextuelles, c'est-à-dire sans obliger votre visiteur à quitter votre page web !

Essayer ici, télécharger le code;

SensagentBox

Avec la boîte de recherches Sensagent, les visiteurs de votre site peuvent également accéder à une information de référence pertinente parmi plus de 5 millions de pages web indexées sur Sensagent.com. Vous pouvez Choisir la taille qui convient le mieux à votre site et adapter la charte graphique.

Solution commerce électronique

Augmenter le contenu de votre site

Ajouter de nouveaux contenus Add à votre site depuis Sensagent par XML.

Parcourir les produits et les annonces

Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu.

Indexer des images et définir des méta-données

Fixer la signification de chaque méta-donnée (multilingue).


Renseignements suite à un email de description de votre projet.

Jeux de lettres

Les jeux de lettre français sont :
○   Anagrammes
○   jokers, mots-croisés
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.

boggle

Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer

Dictionnaire de la langue française
Principales Références

La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).

Copyright

Les jeux de lettres anagramme, mot-croisé, joker, Lettris et Boggle sont proposés par Memodata.
Le service web Alexandria est motorisé par Memodata pour faciliter les recherches sur Ebay.
La SensagentBox est offerte par sensAgent.

Traduction

Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.

 

5991 visiteurs en ligne

calculé en 0,328s

Je voudrais signaler :
section :
une faute d'orthographe ou de grammaire
un contenu abusif (raciste, pornographique, diffamatoire)
une violation de copyright
une erreur
un manque
autre
merci de préciser :